Firma Intertell spol s r.o. se zapojila do projektu “Vzdělávejte se pro růst”, který implementuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt je určen na podporu zaměstnavatelů a zaměstnanců. Projekt navazuje na úspěšná protikrizová opatření podporující podniky v době krize “Vzdělávejte se !” a “Školení je šance” a podporuje z Evropského sociálního fondu podniky, jimž se podařilo překonat hospodářskou recesi.

 • Firma Intertell spol s r.o. realizuje od září 2012 v rámci projektu “Vzdělávejte se pro růst” vzdělávací aktivity zaměstnanců, které jsou zaměřené na konstrukce plastů pro konstruktéry plastových dílů na rozšíření a prohloubení odborných znalostí. Jedná se o další profesní vzdělávání stávajících a nových zaměstnanců s důrazem na zvýšení, rozšíření a prohloubení kvalifikace, realizovaní akreditovaným vzdělávacím programem.
 •  Kurzů školení pro seřizovače a technology pracujících na strojícj Krauss-Meffei a SEPRO se zúčastní noví i stávající  zaměstnanci firmy, kteří si potřebují vzhledem k výrobnímu zařízení zvýšit odborné znalosti a dovednosti  zaměřené na prohloubení, rozšíření, zvýšení a udržení kvalifikace.
 • Kurz Metrologie je určen technickým pracovníkům měření. Cílem je rozšíření odborných znalostí v oboru metrologie, seznámení se základními metrologickými procesy, legislativními požadavky na metrologické činnosti, předpisy, znaky kvality, využití znalosti měření.
 •  Kurz Školení SolidWorks a HSMWorks je určen pro technické pracovníky a konstruktéry, kteří pracují s programem SolidWorks a cílem tohoto školení je rozšíření odborných znalostí a zrychlení prací v oblasti konstrukční přípravy.
 •  Kurz Analýzy kvality plastových dílů v technické praxi je určen pro pracovníky technické kontroly. Cílem školení je rozšíření odborných znalostí.
 • Kurz Výroba, opravy a údržba forem je určen pro konstruktéry a technické pracovníky, kteří navrhují a konstuují formy a výrobky. Cílem školení je zvýšení a rozšíření odbornosti pracovníků v oblasti výroby forem a s tím související opravy a údržby forem.
 • Kurz Optimalizace skladových zásob je určen pro pracovníky obchodního oddělení, jejichž náplní práce je zpracovávání objednávek, nákup a zajišťování skladových zásob materiálu. Tímto školením chceme zvýšit znalosti a zkušenosti těchto pracovníků.
 • Kurz Obsluha, programování a údržba robotů Wittmann W7xx, W8xx je určen pro seřizovače, kteří pracují na strojích Wittmann pro zvýšení a rozšíření znalostí, odbornosti a kvalifikace.
 • Kurz Vlastnosti a metody zkoušených plastů je určen pro technické pracovníky, jejichž náplní práce je např. vzorování nových projektů, zajišťování materiálových zkoušek vzorků.
 • Kurz Konstrukce vstřikovaných dílů je určen pro konstruktéry a technické pracovníky, kteří navrhují a konstuují formy a výrobky. Tímto školením chceme opět zvýšit znalosti a zkušenosti pracovníků.
 • Kurz MSA – analýza systémů měření podle QS-9000, 4. vydání je určen pro pracovníky z oblasti řízení kvality a metrologie.
 • Školení pro pracovníky kvality vstřikovaných dílů je určen pro pracovníky technické kontroly, kteří zodpovídají za kvalitu výrobků.
 • Školení Strategie a strategické nástroje v nákupu je určen pro pracovníky nákupu, obchodního oddělení, loistiky, kteří zpracovávají objednávky, zajišťují nákup materiálu apod.
 • Školení Projektové řízení je určeno pro pracovníky, kteří se zabývají projektovým řízením.
 • Školení pro technology vstřikování plastů je určeno pro technology a seřizovače, jejichž náplní práce je spouštění a seřizování vstřikolisů.
 • Školení pro pokročilé seřizovače je vhodný pro seřizovače s dobrými znalostmi, cílem tohoto školení je zvýšení znalostí a zkušeností těchto seřizovačů.
 • Základní školení pro obsluhu a údržbu robotů Sepro s řídícím systémem Visual 2, cílem tohoto školení je optimální nastavování robota včetně rychlého a odborého řešení drobných problémů.
 • Technologie vstřikování plastů pro netechnology: tímto školením chceme zvýšit znalosti a zkušenosti pracovníků.

Dnem 1.12.2013 zahájilo GŘ ÚP ČR nový projekt OP LZZ s názvem „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“, který navazuje na sérii projektů se zaměřením na podporu odborného rozvoje zaměstnanců, a který bude realizován do 30.9.2015. Cílem projektu je vzdělávání zaměstnanců těch zaměstnavatelů a také osob samostatně výdělečně činných, kteří i přes negativní vývoj ekonomiky mají na trhu stabilní pozici s možností přechodu k růstu.

Projekt je tedy určen zaměstnavatelům nebo OSVČ bez zaměstnanců, kteří v meziročním srovnání nezaznamenali nižší pokles tržeb než je 5%. Vybraným podnikům bude umožněno získat finanční prostředky na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců a zároveň budou zaměstnavatelům hrazeny i mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců a to po dobu jejich vzdělávání.

Díky tomuto projektu firma Intertell spol. s r.o. získá finanční prostředky na tyto vzdělávací kurzy.

 • Obsluha, programování a údržba robotů řady W7xx, W8xx (termín 29.-30.4.2014 a 6.-7.5.2014)
 • Kurz technologie plastů  (termín 3.-4.7.2014)
 • Kurz seřizování stroje      (termín 1.-2.9.2014)
 • Základní kurz programování robotů Krauss Maffei s řídícím systémem MC5 (termín 3.-5.9.2014)
 • Školení SolidWorks (termín 5.-9.1.2015, 26.-30.1.2015)
 • Školení systému HSMWorks teorie a praxe (termín 20.-22.1.2015, 2.-4.2.2015, 9.-13.2.2015)
 • Školení  Analýzy kvality plastových dílů v technické praxi (termín 6.3.2015, 29.9.2015)
 • Školení Výroba, opravy a údržba forem  (termín 23.-24.3.2015)
 • Školení Optimalizace skladování zásob  (termín 13.-14.4.2015)
 • Školení Obsluha, programování a údržba robotů Wittmann řady W7xx, W8xx (termín 14.-15.4.2015)
 • Školení Vlastnosti a metody zkoušených plastů (termín 22.-23.4.2015)
 • Školení Konstrukce vstřikovaných dílů (termín 6.-7.5.2015)
 • Školení MSA – analýza systémů měření podle QS-9000 (termín 27.5.2015)
 • Školení pro pracovníky kvality vstřikovaných dílů (termín 27.5.-29.5.2015)
 • Školení Strategie a strategické nástroje v nákupu (termín 4.6.2015)
 • Školení Projektové řízení (termín 8.-9.6.2015)
 • Školení pro technology vstřikování plastů (termín 15.-19.6.2015, 21.-25.9.2015)
 • Školení pro pokročilé seřizovače (termín 22.-23.6.2015)
 • Základní školení pro obsluhu a údržbu robotů Sepro s řídícím systémem Visual 2 (termín 7.-8.9.2015)
 • Technologie vstřikování plastů pro netechnology ( termín 16.-18.9.2015)

Klademe důraz na znalosti a odbornost našich pracovníků, a tím zvyšujeme svoji konkurenceschopnost a   spolehlivost podniku.